Servei de resinat

Per poder resinar les seves etiquetes o adhesius, els indiquem a continuació una sèrie de requeriments tècnics:

  • El material ha de venir pla, sense ondulacions.
  • El nombre de peces vertical sempre ha de ser un número parell, és a dir, en el costat vertical de 310 mm han de situar-se 2, 4, 8… peces.
  • El format del material no hauria de superar com a màxim 310×470 mm.
  • La separació entre peces hauria de ser com a mínim de 10 mm.
  • Els cantons dels objectes han de ser arrodonits, amb un radi interior de 3 mm, per a permetre un fluir natural de la resina fins les cantonades.
  • Els adhesius o etiquetes han de venir perfectament troquelades a mig tall, és a dir, la part superior del plàstic tallada i la part del suport intacta.
  • Per als textos i dissenys irregulars, només necessitem un gruix “de pal” de 5 mm.
  • El suport de l’adhesiu no pot ser de paper. Ha de ser de plàstic o paper plastificat i sense talls per darrere.

servicio_resinado_cast